Neo-fanfare 9×13
/ Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

9x13 behandelt alle persoonsgegevens op een veilige manier en respecteert de privacy van betrokkenen. Alle gegevens worden behandeld volgens de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en worden zorgvuldig verwerkt. Alleen persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een specifiek doel worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan absoluut noodzakelijk is. Het opslaan van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om onze verplichtingen jegens klanten, concertpodia, personeel en zakenrelaties na te komen.

U kunt ons een e-mail sturen via info@9x13.nl als u toegang wilt tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld of deze wilt corrigeren.

In het geval van een datalek zullen we alle betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zullen we de Autoriteit Persoonsgegevens direct informeren.

(Embedded) Posts op deze website kunnen gegevens bevatten zoals YouTube-video's of Soundcloud-bestanden. Deze ingesloten inhoud verzamelt gegevens over gebruikers alsof je op hun site bent. Deze websites kunnen dus gegevens over u verzamelen, tracking door derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren als u een account hebt en bent ingelogd op die website.