Structurele ondersteuning Fonds Podiumkunsten

Tijdens Prinsjesdag werd voor ons bijzonder fijn nieuws bekendgemaakt. Het werd duidelijk dat er alsnog geld beschikbaar komt voor alle instellingen die een aanvraag voor een meerjarige subsidie deden bij het Fonds Podiumkunsten, maar die ondanks een positief advies wegens ontoereikend budget in eerste instantie niet konden worden gehonoreerd.

Bij die (71!) instellingen die nu wel geld krijgen hoort ook Stichting Ensemble Klang, waar 9×13 onder valt. Voor 9×13 betekent dit dus dat we de komende vier jaar structurele ondersteuning krijgen van het Fonds Podiumkunsten om onze voorstellingen te maken! Een fantastisch vooruitzicht, vooral in deze rare tijd.

En ja, we zijn achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe voorstelling … Houd onze facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste updates!

Meer nieuws